Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pm01 Sol·licitud de prestació del programa d'Activitat Física


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm01 inclòs en el Catàleg de Serveis 2023.
Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposen d’un equipament inclòs en el programa (Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables) i han aconseguit mantenir un grup estable de participants en les sessions dirigides. Altres ajuntaments gironins interessats en impulsar sessions de marxa nòrdica utilitzant actius de natura del seu territori.
Qui ho pot demanar?
L’alcalde/ssa, Secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d’aquest programa s’inicia el 29 de novembre i finalitza el 21 de desembre del 2022.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu d’acord amb el que disposa l'article 24.1, paràgraf 2n, de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Preu
Sense cost per l'ajuntament.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet
La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.

Per poder realitzar la presentació per via telemàtica caldrà que disposeu d'una identitat digital. Algunes de les identitats admeses per realitzar aquest tràmit són les següents:


Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud TANCAT