ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pm08 - Sol·licitud de casals d'estiu


Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el projecte “Un estiu per emocionar-se” pels Casals d’estiu. Té l’objectiu de treballar les emocions amb els infants de 5 a 10 anys.

Es tracta d’un recurs motivador en clau d’humor i pensat per ajudar els infants a identificar i prendre consciència de les emocions pròpies i dels altres, per tal de poder regular-les de manera adequada i assolir un bon equilibri emocional.

Per tal de desenvolupar-ho, Dipsalut posa a disposició dels Casals municipals els següents recursos i activitats:

  • Formació per l’equip de monitores i monitors disponible en línia
  • Activitats i jocs per treballar les 5 emocions bàsiques (ALEGRIA, TRISTESA, POR, RÀBIA I AMOR)
  • Gimcana de les emocions dinamitzada
  • Sessions per famílies “Parlem amb els infants de les emocions”

Per més informació consulteu la proposta pedagògica.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin més de 1.000 habitants i que no haguessin optat al projecte l’estiu 2020.

Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
Els ajuntaments podran sol·licitar el programa una vegada a l'any. El període serà entre el 8 i el 22 de juny de 2021.
Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de dues setmanes. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Preu
Sense cost per l'ajuntament.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part inferior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT