ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pm05 - Programa Girona, territori cardioprotegit


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm05 inclòs en el Catàleg de Serveis 2022.
Destinataris
oden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut .
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
Els ajuntaments podran sol·licitar el programa del 30 de novembre de 2021 al 27 de gener de 2022.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos.
Preu
Sense cost per l'ajuntament, excepte la preisntal·lació de nous desfibril·ladors que anirà a càrrec de l´ajuntament.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud TANCAT