Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pm08ce - Sigues tu, Centres Educatius


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm08ce inclòs en el Catàleg de Serveis 2023.
Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tinguin com a mínim un centre de primària.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
Els ajuntaments podran sol·licitar el programa una vegada a l’any.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Sense cost per l'ajuntament.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet
La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.

Per poder realitzar la presentació per via telemàtica caldrà que disposeu d'una identitat digital. Algunes de les identitats admeses per realitzar aquest tràmit són les següents:


Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud TANCAT