ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pm08 - Sigues tu


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm08 inclòs en el Catàleg de Serveis 2022.
Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tinguin com a mínim un centre de primària.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
Els ajuntaments podran sol·licitar el programa una vegada a l’any. El primer període serà entre el 4 de maig i el 14 de juliol de 2022.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Sense cost per l'ajuntament.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud OBERT