ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Cessió temporal de desfibril·ladors (DEA) lliures


Descripció
Aquest tràmit us permet presentar, en nom d'una entitat, la sol·licitud de cessió temporal de desfibril·ladors lliures.
Consulteu el reglament de cessió.
Qui ho pot demanar?
El representant de l'entitat o persona delegada.
Quan?
Durant tot l'any.
Temps de tramitació
Un cop avaluades les sol·licituds, la Gerència de Dipsalut notificarà al concessionari la resolució en un termini màxim de 15 dies, a comptar a partir de la data de presentació de sol·licituds.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud.
Preu
Gratuït.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part inferior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
HO PODEU TRAMITAR PER:
Internet
Empleneu la sol·licitud i envieu-la
Sol·licitud