ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pm01i. Sol·licitud de prestació de servei de dinamització de Xarxes d'Itineraris Saludables


Descripció
Sol·licitud d'iniciació i resolució immediata del procediment de prestació del servei de dinamització d'itineraris saludables, que Dipsalut ofereix als Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposen d'itineraris en el marc del Pm01i - Programa de Xarxes d'Itineraris Saludables.
Destinataris
Es beneficien de la prestació dels serveis de dinamització dels Itineraris Saludables els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tenen instal·lats aquests equipaments en el marc del programa Pm01i i que ho demanin, dins el termini previst, mitjançant la presentació electrònica de la sol·licitud corresponent.
Qui ho pot demanar?
El President/a, Alcalde/ssa, Secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 15 de desembre de 2020 i finalitza el 22 de desembre de 2020 ambdós inclosos.
Temps de tramitació
La presentació d'aquesta sol·licitud dins el termini corresponent genera la seva tramitació i resolució immediata en sentit estimatori, excepte que la sol·licitud no s'ajusti als requisits exigits en l'Annex que regula aquest procediment.
Preu
Aquest servei no té cost pels ajuntaments.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud TANCAT