ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ciutadania i empresa


Presentació electrònica de factures d'entitats NO incloses a l'art. 4 de la Llei 25/2013


Descripció

Aquest tràmit, dirigit exclusivament a proveïdors de Dipsalut, permet presentar factures en nom propi o d’una entitat. Per a una millor gestió només es permet la presentació d'una factura per enviament.

Destinataris
Els proveïdors de Dipsalut que hagin estat donats d'alta mitjançant la fitxa de creditor.
Qui ho pot demanar?
El representant de l'entitat o persona delegada.
Quan?
El proveïdor disposa de 30 dies naturals des de la data de lliurament efectiu del subministrament o de la prestació del servei per a la presentació de la factura.
Temps de tramitació
A partir de la recepció de la factura, Dipsalut disposarà de 30 dies naturals per verificar i acceptar els béns o serveis prestats, o bé justificar i notificar el seu rebuig. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la comptabilització de la factura.
Preu
Gratuit
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part inferior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
HO PODEU TRAMITAR PER:
Internet
Empleneu la sol·licitud i envieu-la
Sol·licitud