Tràmits entitats


Tràmits iniciats i presentats


Relació de tràmits telemàtics gestionats amb el vostre certificat digital (inclou tant els tràmits presentats com aquells tràmits iniciats pendents de registrar)


Hi trobareu el llistat dels PDF de sol·licituds o de justificacions, amb el corresponent resguard de presentació telemàtica, enviats des d'aquesta seu electrònica i signats amb el certificat digital amb el que us esteu identificant. A més, també es relacionen els tràmits que s'hagin començat a gestionar però estiguin pendent de completar i presentar.

Els tràmits que hi trobareu són:

  • Sol·licituds de subvencions,
  • Justificacions de totes les subvencions,
  • Sol·licituds de DEAs lliures
  • Sol·licituds genèriques.
  • Accedeix

    Tens problemes? Consulta l'ajuda o contacta amb nosaltres:

    • 972 41 47 24